Podaci člana

Samo za članove radiokluba “Nikola Tesla” Petrinja. Molim ispunite podatke člana kako bi članstvo bilo ažurno.